Items filtered by date: Thursday, 03 September 2015

“บิ๊กตู่” ตรวจพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) กำชับ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ให้ ท้องถิ่นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ-ขจัดความขัดแย้ง-สร้างความสามัคคี-พัฒนาท้องถิ่น