Items filtered by date: Friday, 04 September 2015
Friday, 04 September 2015 12:55

แถลงข่าว SME‏

แถลงข่าว บุญญะพัฒน์  จันทรอุไร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวสุดยอดผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจังหวัด (SME  Provincial  Champions)   ขานรับ นโยบายรัฐบาลโครงการเร่งด่วนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ บริษัท ร่วมแถลงข่าวเป็น ณ ห้องสังขละ โรงแรมริเวอร์แคว เมืองกาญจนบุรี  เมื่อวันที่ 2 กย.ที่ผ่านมา