ไอซ์ โภชนา

มา ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อย่าลืมแวะมาชิมไข่ไอซ์!! !

ฐิติพงค์  ตันประเสริฐ (ไอซ์)

- บริการ -

จัดกรุ๊ปทัวร์ , จัดเลี้ยงสัมมนา , จัดทำโต๊ะจีน , จัดทำบุฟเฟ่ (ราคากันเอง)

Tle. 081-8561797 , 083-9736576

Fax. 034-634203

37/1 .3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

https://www.facebook.com/IceRestaurant2