Items filtered by date: Thursday, 17 December 2020

        วันนี้ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ณ. สำนักงานเทศบาลนนทบุรี อาคาร 1 ห้องประชุมใหญ่ชั้น3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและสภาพปัญหาที่สำคัญที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ได้ข้อเสนอแนะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินการแผนการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อันประกอบด้วย การแก้ไขน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัด

การปรับปรุงเขื่อนกันน้ำเซาะริมแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้รั่วซึมไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน การสร้างถนนโครงข่ายคมนาคม พระรามสอง – บางบัวทอง และเส้นทางจากบางบัวทองสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัด การส่งเสริมการค้าทางเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว

นสพ.การเมืองชุมชน