Items filtered by date: Friday, 18 December 2020

                                 วันที่ 18 ธ.ค.63 เวลา09.30 น.ที่ศาลากลางจังหวัดชัยนาท พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 เดินทางมาตรวจราชการของกองบังคับการตำรวจจังหวัดชัยนาท โดยมี

พล.ต.ต.วรณัฏฐ์ ผันผ่อน ผบก.ภ.จว.ชัยนาท คอยให้การต้อนรับ หลังจากนั้นจึงเดินทางเข้าพบ นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ 

                                ต่อมาเวลา10.30 น.พ.ต.ท.อำพล เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแนวนโยบาย ภ.1 มี ข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จ.ชัยนาท, คณะที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1, คณะกต.ตร.จ.ชัยนาท พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องโบตั๋น ชั้น 2 โรงแรมชัยนาทธานี 

                                เวลา 12.30 น. ผบช.ภ.1 และคณะฯ เดินทางมาบ้านของ ด.ต.วีระศักดิ์ คำภูผา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ปรับปรุงส่วนที่ชำรุดเสียหายจาก ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.1 

                  จากนั้นเวลา 13.00 น. ผบช.ภ.1 และคณะฯ เดินทางถึงจุดตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จุดที่ 1 สภ.หนองมะโมง บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท โดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติตามโครงการฯ พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชน โดยมี พ.ต.อ.วิโรจน์ ข้าวบ่อ ผกก.สภ.หนองมะโมง และข้าราชการตำรวจ สภ.หนองมะโมง, คณะที่ปรึกษา กต.ตร.จ.ชัยนาท, คณะ กต.ตร.สภ.หนองมะโมง, ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ 

                               เวลา 14.30 น. ผบช.ภ.1 และคณะฯ เดินทางถึงจุดตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) จุดที่ 2 สภ.สรรพยา บ้านคลองยาง หมู่ที่ 6 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติตามโครงการฯ พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ โดยมี พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.สรรพยา และข้าราชการตำรวจ สภ.สรรพยา, คณะที่ปรึกษา กต.ตร.จว.ชัยนาท, คณะ กต.ตร.สภ.สรรพยา, ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน/ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ.