Items filtered by date: Thursday, 24 December 2020

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่วัดใหม่ผดุงเขต หมู่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ตามปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 โดยมี นายเฉลิมชัย โถน้อย นายกเทศมนตรีตำบลศาลากลาง นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางกรวย และเจ้าหน้าที่ฯให้การต้นรับ สำหรับในการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในครั้งนี้ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาได้รับการบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป

 ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการด้านการเกษตร การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกจำนวน 12 คลินิก ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี และคลินิกอื่นๆ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงานฯ ณ วัดใหม่ผดุงเขต หมู่ที่ 3 ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประยงค์ วิลัย

นสพ.การเมืองชุมชน

 

Thursday, 24 December 2020 19:31

ปล่อยแถว

พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี และ พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส ผบก.สส.ภ.1 ร่วมประชุมและปล่อยแถวระดมกวาดล้างตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายอำเภอคลองหลวง, ผกก.สภ.คลองหลวง, ผกก.ปพ. บก.สส.ภ.1, ข้าราชการตำรวจ, ทหาร, ฝ่ายปกครอง และสาธารณสุขอำเภอคลองหลวง รวมกำลังปฏิบัติ 98 นาย ร่วมปล่อยแถวฯ ที่สภ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อ23 ธ.ค.63