Items filtered by date: Sunday, 06 December 2020

รัฐบาล ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ทั่วประเทศ พร้อมประชาชนทั่วประเทศร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พระราชพุทธิมุนี (ม.ล.คิวปิด ปิยวิโรจโน ป.ธ.๖) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) พร้อมด้วย นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า 

ซึ่งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในพื้นที่ส่วนกลางได้จัดขึ้น ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาควัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดและอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยดำเนินการมาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา และมีการขยายการจัดพิธีทุกวันเสาร์ตลอดเดือนธันวาคม 2563 ครั้งต่อไปคือวันเสาร์ที่ 12-19 และ 26 ธันวาคม 2563 โดยคาดว่าจะมีพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 20 ล้านคน จาก 40,000 กว่าวัดทั่วประเทศ นับเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลครั้งใหญ่ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 และสถาบันพระมหากษัตริย์