Items filtered by date: Monday, 21 August 2017

หมูกะทะอินเตอร์ นางสมคิด ลิมพะสุต เจ้าของธุรกิจร้านเจ๊คิดหมูกะทะบุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด รับ เกียรติบัตรรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี2560 " Asean Plus Awards 2017 Best Biz & Product " โอกาสนี้ พลเอก เสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี นายกสมาคมธุรกิจอาเซียน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ จัดโดยสภาเครือข่ายอาเซียน - ประเทศไทย  สมาคมธุรกิจอาเซียน สหภาคีธุรกิจจีน  ณ ห้องเบญจนฤมิตร (ห้องต่างระดับ) ชั้น 4 อาคารเบญจรังสฤษดิ์ สถานีโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) สนามเป้า ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ส.ค.60 ที่ผ่านมา

สตม. เปิดใช้ AUTO GATE สำหรับชาวต่างชาติแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่น ขานรับ “THAILAND 4.0”

เมื่อวันนี้ 19 ส.ค.2560 เวลา 14.00น. พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล, นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ พล.ต.ต.สิทธิชัย โล่กันภัย ผบก.ตม.๒ ร่วมพิธีเปิดใช้งานช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) สำหรับชาวต่างชาติ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้เปิดให้สิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก จากนั้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศอื่นๆ ใช้งาน ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายประเทศ โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงและเป็นหลัก

พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม. กล่าวว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้หารือร่วมกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ, นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ และ Mr.Clarence YEO ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและด่านพรมแดน ประเทศสิงคโปร์ (ICA) ในการเปิดให้ประชาชนสามารถใช้ช่องตรวจอัตโนมัติได้ ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยระบบ Auto Gate เป็นไปตามนโยบาย “THAILAND ๔.๐” ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และนโยบายด้านความมั่นคงของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง ด้วยการนำนวัตกรรมมาเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แก้ไขปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบิน อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางด้านกายภาพ ทั้งพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารและจำนวนเคาน์เตอร์ช่องตรวจ เน้นการให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดปริมาณผู้โดยสารที่เข้าตรวจกับเจ้าหน้าที่ ถือเป็นการนำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาผู้โดยสารหนาแน่นในสนามบินอย่างเป็นรูปธรรม

ในระยะแรกได้เปิดให้ผู้โดยสารจากประเทศสิงคโปร์ใช้งานเป็นประเทศแรก ตามความตกลงในลักษณะแลกเปลี่ยน ซึ่งประเทศสิงคโปร์กำลังพิจารณาเปิดให้คนไทยใช้ช่องตรวจ Auto Gate ของสิงคโปร์เช่นกัน ระบบช่องตรวจ Auto Gate จะทำการจัดเก็บข้อมูลของผู้โดยสาร, ภาพถ่าย และลายพิมพ์นิ้วมือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบยืนยันตัวตนในการเดินทางครั้งถัดไป และทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (APPS) ตรวจสอบผู้โดยสารทันทีที่เช็คอินกับสายการ ทำให้ระบบมีความปลอดภัยสูง เชื่อถือได้ เสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศ

ขณะนี้ได้เปิดทดลองให้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากนั้นจะขยายไปถึงสนามบินนานาชาติทั่วประเทศ อาทิ ท่าอากาศยานดอนเมือง, ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานอู่ตะเภา พร้อมทั้งเปิดให้ชาติอื่นๆ มาลงทะเบียน โดยจะพิจารณาเป็นรายประเทศ เน้นประเทศที่นักท่องเที่ยวมีศักยภาพสูง แต่ละปีมีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยคำนึงถึงเหตุผลด้านความมั่นคงเป็นหลัก

เครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี แผนทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการ”คนเห็นคน””ภายใต้กิจกรรมเวทีย่อย”สานพลังจิตใจเชื่อมร้อยคนอาสากู้ภัยส่งใจให้กัน”โดยสืบเนื่องจากโครงการเดิม(ระดมจิตใจคนอาสากู้ภัย จังหวัดกาญจนบุรี ) และการบูรณการกิจกรรมร่วมกันมาอย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายอาสากู้ภัยเครือข่ายพลังสังคมฯคณะทำงานและภาคีเครือข่ายทั้งภายนอกและภายในพื้นที่ เข้าร่วมเวทีเพื่อการเชื่อมโยงคนหัวใจอาสาจิตสาธารณะ เกิดการยกระดับคุณค่าของอาสากู้ภัยให้สังคมตระหนักคิดเล็งเห็นความเสียสละของคนทำงาน และเกิดการเชื่อมโยงในภาคส่วนของภาคีต่างๆ
ดังนั้นเครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญท่านหรือผู้แทนท่าน2นายเพื่อเข้าร่วมเสริมกำลังใจในเวทีสานพลังจิตใจเชื่อมร้อยคนอาสากู้ภัยส่งใจให้กัน ณ.ภูผาผึ้ง รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 19-20 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป