Items filtered by date: Monday, 28 August 2017

เครือข่ายพลังสังคมกาญจนบุรี ร่วมกับ สสส.และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์จัดกิจกรรมปูเสื่อ"คนเห็นคนเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ
เวลา 10.00 น.ของวันที่ 27 ที่ผ่านมา นายสุชน ทิวากร ผอ.ศูนย์หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเติล ออฟไลฟ์ ประจำ จ.กาญจนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานปูเสื่อโครงการ "คนเห็นคนเสริมกำลังใจพื้นที่เชื่อมร้อยภาคีร่วมป้องกันอุบัติเหตุ"
ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ หรือ สสส.พร้อมด้วยเครือข่ายพลังสังคมตลอดจนมูลนิธิต่างๆ และองค์กรจิตอาสา


การจัดกิจกรรมโครงการเวทีซึ่งได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการปูเสื่อครั้งนี้มัวัตถุประสงค์คือ เพื่อพูดคุยร่วมกันค้นหาพื้นที่จุดเสี่ยงของอุบัติเหตุในสถานที่ต่างๆ ในชุมชน
เพื่อนำไปสู่แนวทางและกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ และเพื่อนำมาบูรณาการร่วมกันออกความคิดเห็นแบบมีส่วนร่วม
ของภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายพลังสังคม จ.กาญจนบุรี คณะทำงานและภาคีเครือข่ายทั้งภายนอก ภายในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมเวที เพื่อเป็นการเชื่อมโยงหัวใจผู้มีจิตอาสาสาธารณะ
เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงในภาคส่วนของภาคีต่างๆ กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เจ้าร่วมโครงการที่มีจิตอาสาที่มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้กระทำมา


รวมทั้งเล่าสู่กันฟัง เพื่อี่วมกันค้นหาตัวเองว่า อะไรที่เป็นเหตุของความเป็นจิตอาสาทำในสิ่งที่เรียกว่า "ไม่ใช่หน้าที่ฉัน"ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนชาว ต.โคกตะบอง อ.ท่ามะกา บริษัทโล้วเฮงหมง จำกัด อาสาสมัครกู้ภัย และมูลนิธิต่างๆ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

วันนี้ (27 สค 60)เวลา 10.30 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ กลุ่ม"ข้าราชการดีเด่น"สาขา "สืบสวนดีเด่น"ของ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย จาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี