Items filtered by date: Thursday, 03 August 2017

วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ศาลฎีกาโดยศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลฎีกา จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมาย  ตามโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน 500 คน การจัดกิจกรรมดังกล่าว           เป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 65 พรรษา และส่งเสริมเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่เยาวชนผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งการไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทเป็นการเปิดโอกาสให้คู่ความมีทางเลือกในการเจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้น สามารถไกล่เกลี่ยได้แม้คดีจะอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาก็ตาม

ชาวนนท์ช่วยชาวสกลนคร

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมคณะได้นำสิ่งของที่ชาวนนทบุรีร่วมกันบริจาคจำนวน 5 คันรถ 10 ล้อ กว่า 2,000 ชุด ไปช่วยเหลือชาว จ.สกลนครที่ประสบอุทกภัย โดยมอบให้กับเทศบาลต่างๆ อาทิ เทศบาลตำบลงิ้วด่อน เทศบาลตำบลเหล่าปอแดงเทศบาลตำบลท่าแร่ เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลตำบลโพนแพง

วันนี้ที่ 2 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 10.30น. ที่ห้องประชุมแควน้อยชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1/2560 โดยมี นายประเสริฐ ทองด้วง ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าสำนักงาน ศอ.ปส.จ.กจ. นายสันติ บุญเชิด เลขานุการ ศอ.ปส.จ.กจ. นายเฉลิมพล มหาอุดมรักษ์ หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ผู้นําก้าวหน้า ผู้สื่อข่าวทีวีดิจิตอลช่อง one 31 GMM25 ประจำจังหวัดกาญจนบุรี นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายงานความมั่นคง (ผู้แทนนายอำเภอเมืองกาญจนบุรี) พ.ต.ต.วิทวัช น้อยพานิช สว.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี (ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี) นายณัฐนนท์ อนุกรรณ์ ประธานสภาเด็กเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนประธานศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทน ผอ.กองการศึกษาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผอ.กองสวัสดิการเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ผู้แทน ผอ.สพป.กจ.เขต 1 ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทน ผอ.สำนัก ปปส.ภาค 7 ผู้แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้แทนโรงเรียนเทศบาล1-5 เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

นายรณชัยฯ กล่าวว่า ด้วยปัญหายาเสพติด เป็นภัยที่อันตรายมาก เป็นสิ่งที่บ่อนทำลายเด็กเยาวชนในจังหวัดกาญจนบุรี ตลอดจนเด็กเยาวชนทั้งประเทศไทย การกำหนดจุดเพื่อตัดวงจรของการมั่วสุม ถือว่าเป็นจุดแรกเริ่ม และเริ่มต้นที่ดี ด้วยการปรับภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ที่เป็นแหล่งมั่วสุม ของเด็กเยาวชนบางกลุ่มตั้งแต่เมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้ เมื่อพระอาทิตย์ตกดินเวลาค่ำคืนจะมีความมืด และมีแสงสว่างน้อยมาก โดยจะทำการเพิ่มแสงสว่างให้กับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยจะทำการเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้ใช้พื้นที่แสดงความสามรถ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งการดำเนินการจัดทำนี้ต้องรีบเร่งอย่างด่วน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีกิจกรรม มีเวทีแสดงความสามารถ เพื่อสู่ความเป็นเลิศในแต่ละศาสตร์ต่างๆ โดยกำหนดปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ และจะทำการเปิดลานกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560นี้ ซึ่งก็จะประชุมกับคณะทำงาน เพื่อสร้างกิจกรรมให้กับเด็กเยาวชน ในการประกวดการแข่งขัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้มีกิจกรรมได้ทำในสิ่งที่ตนเองถนัด ได้โชว์ความสามารถพิเศษ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศต่อไป ซึ่งการสร้างลานกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นมาก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวนี้ที่เป็นพื้นที่สุ่มเสี่ยงของการมั่วสุม การก่ออาชญากรรม ตลอดจนปัญหายาเสพติดของเด็กเยาวชนบางกลุ่มจะได้หายไปในที่สุด.

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีโดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับคณะทั้ง 5 คณะ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

โดยมี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และถวายพานพุ่มและเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา และนักศึกษาน้องใหม่ กว่า 1,400 คน ร่วมในพิธี พร้อมกันนี้ นายเศรษฐา ขันแก้ว นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นำกล่าวถวายบังคมและกล่าวปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ในกิจกรรมดังกล่าวยังได้จัดให้มีพิธีเจริญพุทธมนต์ป้ายและธงประจำคณะ สาขาวิชา


สำหรับพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ตระหนักถึงประวัติ ความเป็นมาความสำคัญในตราพระราชลัญจกร ตลอดจนรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีความรักความศรัทธาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุด แก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”