Items filtered by date: Wednesday, 30 August 2017

เอราวัณ4 สั่งเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจในพื้นที่ "สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
26 ส.ค.60 ที่ ศปก.สภ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (สส) / เอราวัณ 4 พร้อมด้วยพ.ต.อ.จีรเดชน์ เหมจินดารอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.นราเดช ทิพย์รักษ์ รอง ผบก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.ไกลเขต บุรีรักษ์ ผกก.สส.2 บก.สส.ภ.1, พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.ธีรวัจน์ ขจรเกียรติภาส ผกก.สภ.ธัญบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามความคืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ "สภ.ธัญบุรี ภ.จว.ปทุมธานี"ประกอบด้วย 1.เหตุลักทรัพย์ (เหตุเกิดวันที่ 23 ส.ค.60) 2.เหตุพยายามฆ่า นายมนตรี ทาโยธี (เหตุเกิดวันที่ 27 พ.ค.60) 3.เหตุปล้นทรัพย์ นายนัฐวุฒิ อ่อนเกล้า (เหตุเกิดวันที่ 17 ก.ค.60)
พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เร่งรัดสืบสวนหาพยานหลักฐานในคดีตามที่ได้สั่งการเพิ่มเติม ตรวจสอบกล้องวงจรปิด และให้เร่งรัดติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้จงได้โดยเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวน สอบสวนปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เร่งรัดผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ตรวจสอบเฝ้าสังเกตการณ์บุคคล/ยานพาหนะต้องสงสัย ปรับแผนการออกตรวจอย่าให้เกิดเหตุซ้ำได้อีก ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลและสั่งการในคดีด้วยตนเอง ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีทุกนาย พึงระมัดระวังการให้ข่าว โดยเน้นย้ำ อย่าให้มีการเผยแพร่แนวทางการสืบสวน,ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางคดี ต่อสื่อมวลชนหรือมีภาพไปปรากฎยังสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆเพราะจะทำให้ข้อมูลความลับคดีหรือเทคนิคในการสืบสวนรั่วไหล ทำให้ทำงานได้ยาก กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม(teamwork) บูรณาการการข่าวร่วมกันทุกฝ่าย แบ่งหน้าที่กันทำงานให้ชัดเจนให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกระยะ หากพบปัญหาให้รายงานให้ทราบ เน้นย้ำอย่าให้เกิดข้อบกพร่องโดยให้ทุกนายยึดหลักการทำงานแบบ “กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก”และ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ” ณ ห้อง ศปก.สภ.ธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

วันนี้ (29 ก.ค.60) ระหว่างเวลาประมาณ 13.00 - 14.30 น.

พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1 / รอง ผอ.ศปลป.ภ.1

เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน
"ศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปลป.ภ.1) ครั้งที่ 8/2560"

โดยมี
รอง ผบก.ภ.จว.ฯ ที่รับผิดชอบ ศปลป.ภ.จว.ฯ ,รอง ผบก.สส.ฯ ,หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปลป.ภ.1 ,หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปลป.ภ.จว.ฯ
พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยการเฝ้าฟัง ณ ที่ตั้ง ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)

โดยได้กำชับให้
1.ให้ฝ่ายปฏิบัติการหลัก เป็นหน่วยหลักในการสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด และให้จัดทำฐานข้อมูลบุคคล องค์กรอาชญากรรม แหล่งผลิต แหล่งพักสินค้า และแหล่งจำหน่ายรายใหญ่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อใช้เป็นแนวทางการสืบสวนจับกุม และการประสานงานทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
2.ในระดับ สภ. ให้ดำเนินการ ดังนี้
2.1 สืบสวนจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ
2.2 จัดทำข้อมูลท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับแหล่งผลิต หรือโกดังเก็บสินค้า และผู้จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ ทั้งผู้จำหน่ายรายย่อย ผู้ที่เป็นเครือข่าย และผู้ให้การสนับสนุน
2.3 จัดพนักงานสอบสวนที่มีความรู้ความสามารถ รับผิดชอบคดีโดยตรง
2.4 วางแผนการจัดสายตรวจ และบูรณาการจัดสายตรวจร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด
3.ในระดับ บก./ภ.จว. ให้ดำเนินการ ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลผู้มีพฤติการณ์กระทำความผิด จากระดับ สภ. เชื่อมโยงเครือข่ายของผู้มีพฤติการณ์กระทำผิด หรือที่กระทำผิดในหลายท้องที่
3.2 จัดเตรียมชุดปฏิบัติการพิเศษ ชุดเก็บรวบรวมพิสูจน์หลักฐาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
3.3 ประสานความร่วมมือในการป้องกันปราบปราม สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่
3.4 ให้ศูนย์ปฏิบัติการ บก./ภ.จว. เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนในการดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
3.5 สนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรม วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม
3.6 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงความผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย และช่องทางในการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดรณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และส่งเสริมให้ประชาชนมีค่านิยม โดยไม่ใช้สินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3.7 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทางมาตรการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น พาณิชย์จังหวัด ผู้แทนเจ้าของลิขสิทธิ์ ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

โดยให้ยึดหลักการ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

ณ ห้องประชุม ศปก.ภ.1 บช.ภ.1