Items filtered by date: Thursday, 31 August 2017

ชมรมวิทยุกระจายเสียงคลื่นสะอาดกาญจนบุรี อบรมเพิ่มความรู้และปรับปรุงเครื่องมอนิเตอร์เพื่อเข้าสู่ยุค4.0  ....วันนี้31สิงหาคม60เวลา1000น.ที่ห้องประชุมระเบียงไม้รีสอร์ทกาญจนบุรี  พร้อมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงจำยวน 40 ท่าน   อบรมเพิ่มคสามรู้และปรับปรุงเครื่องมอนิเตอร์เพื่อเข้าสู่ยึค 4.0   นายพรศักดิ์  สมศักดิ์  ประธานชมรมวิทยุกระจายเสียงคลื่นสะอาดกาญจนบุรี  ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมเพิ่มความรู้ปละปรับปรุงเครื่องมอนิเตอร์เพื่อเข้ายุค 4.0  เนื่องจากจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ประกอบการทดลองกระจายเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก ทางชมรม เห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมของสถานีวิทยุที่ได้รับอนุญาตให้ทดลองออกอากาศในจังหวัดกาญจนบุรี

ซึ่งอาจจะไปรบกวนคลื่นวิทยุการบิน อันจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศไทยในด้านนี้โดยตรง ชมรม จึงได้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อปรับปรุงเครื่องมอนิเตอร์ สู่ยุค 4.0 จะเป็นการเฝ้าระวังการแพร่กระจายคลื่นแปลกปลอมของสถานีวิทยุกระจายเสียงด้วยสถานีเอง และเป็นการตรวจสอบคลื่นแปลกปลอมเบื้องต้นด้วยความแม่นยำ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือของสถานีวิทยุ ซึ่งทางชมรมคาดหวังว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่ไม่มีคลื่นแปลกปลอมของวิทยุกระจายเสียง  รบกวนคลื่นวิทยุการบินอีกต่อไป  ทางชมรม ได้รับเกียรติจาก นายวนุต  ศรีจันบาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปฏิบัติการระดับสูง กสทช.เขต15จังหวัดสุพรรณบุรี  มาให้ความรู้ทางปฏิบัติงานที่มีต่อสถานีวิทยุ พร้อม นายสมเกียรติ แก้วไชยะ  ผู้จัดการงาน กองวิศวกรรม บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ พร้อมคณะทีมงาน ได้มาปรับปรุงเครื่องมอนิเตอร์เข้ายุค4.0 ให้สะดวกการใช้งาน.เฝ้าระวังไม่ให้คลื่นรบกวนย่านวิทยุการบิน ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศในโอกาสต่อไป

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 30 สิงหาคม ที่โรงแรมอาร์เอส อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี กสทช.ได้จัดประชุมเพื่อให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่สาธารณะ โดย ดร.ชุติเดช บุญโกสุมภ์ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม มีประชาชนเข้าร่วมประชุม กว่า 300 ร้อยราย มีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างที่รอ นายณรงค์ รักร้อย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นประธานในการประชุมนั้น ได้เกิดควันไฟกระจายไปทั่วโรงแรมและห้องประชุมทำให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแตกตื่นหาทางหนี ทางเจ้าหน้าที่ กสทช.ได้ประกาสออกไมโครโฟนให้อยู่ในความสงบ แล้วค่อยๆทยอยผู้คนออกจากห้องประชุมด้วยความปลอดภัย ต่อจากนั้นและได้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถดับเพลิงเทศบาลปากแพรกเข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ เหตุการณ์ได้สงบ เหตุการณ์ที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้น ในครัวการทำอาหาร ของปล่องระบายอากาศ ของมอเตอร์พัดรม เกิดไฟลัดวงจร ช็อต ทำให้เกิดไฟลุก แต่สุดท้ายก็ควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่ใคร ประเมินความเสียหายคงไม่เท่าไร เพราะควบคุมเพลิงไว้ได้ทัน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและอันตราย