Items filtered by date: Friday, 04 August 2017

รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะติดตามผลส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคง
(วันนี้) 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมดัวยพันเอก วิรัช คำวิลัย ร.กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมปรึกษาหารือข้อราชการกับ พล.ท. ชวลิต พงษ์พิทักษ์ รอง ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี 2560 ส่วนงานเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ของ กอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี พร้อมรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไข โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทฯ และการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ของจังหวัดนนทบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง จากการรายงานผลการดำเนินงาน จากสถานการณ์บุกรุกพื้นที่ป่าและลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อยู่ในระดับรุนแรง และคาดว่าแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น และพื้นที่ทำการเกษตรมีจำนวนจำกัด ทำให้ประชาชนบุกรุกทำลายป่า เพื่อเอาพื้นที่ทำการเกษตร พื้นที่ทำกิน เพื่อการค้า รวมทั้งเป็นพื้นที่ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย

 

กศน.กาญจน์ร่วมกับ "เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ " จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
วันนี้(3 ก.ค.60) เวลา 16.30น.นายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการ กศน.กาญจนบุรี พร้อมด้วยนายศักดิ์ชัย นาคเอี่ยม ผอ.กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี คณะอาจารย์ กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้เดินทางมายังร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ " ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมี นางสมคิด ลิมพะสุต เจ้าของร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" พร้อมด้วยพนักงานในร้านฯ โอกาสนี้นายกฤต มังกะโรทัย ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี ฝ่ายงานความมั่นคง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กองกำลัง อส.อ.เมืองกาญจนบุรี "สารวัตรโจ้" พันตำรวจตรี สืบศักดิ์ ผันสืบ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว8 (กาญจนบุรี) กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ทหารจากกองพลทหารราบที่๙ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรับการสาธิตการสอนการทำดอกไม้จันทร์ที่ถูกวิธี ซึ่งได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ถึงขั้นตอนวิธีการทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ เพื่อไว้เป็นการถ่ายทอดแก่ผู้จะทำดอกไม้จันทน์ต่อไปในพรเราชพิธีฯครั้งนี้ โดยทางร้านยังได้ตั้งโต๊ะการทำดอกไม้จันทน์ไว้ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการกับทางร้าน หรือแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์ที่จะทำดอกไม้จันทน์ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว และพนักงานของทางร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ " จะได้ร่วมทำการสอน และบอกขั้นตอนการทำดอกไม้จันทร์ที่ถูกวิธีในครั้งนี้ ณ ร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


นางสมคิด ลิมพะสุต เจ้าของร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์"เพื่อใช้ถวายในงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ ว่าด้วยในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทางสำนักพระราชวังจะจัดงานพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ทางร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ " จึงได้จัดกิจกรรม"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์" เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ ในวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 นี้ โดยพนักงานในร้านทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมมือร่วมใจกันก่อนเริ่มงานแต่ละวันที่ร้านทำดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้ โดยหลังเสร็จกิจกรรมในวันนี้ทางร้านก็จะได้มีการตั้งโต๊ะการทำดอกไม้จันทน์ไว้เพื่อให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ ในแต่ละวันที่มีความประสงค์จะร่วมทำดอกไม้จันทน์ได้มีโอกาสทำดอกไม้จันทร์ด้วยตนเอง


นางสมคิด ลิมพะสุต เจ้าของร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ " กล่าวต่อว่า ทางร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" ได้รับเกียรติจากนายสมยศ เพิ่มพงศาเจริญ ผู้อำนวยการการศึกษานอกเวลา( กศน.) จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้นำคณะอาจารย์จาก กศน.อ.เมืองกาญจนบุรี มาเป็นวิทยากรในการสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อให้พนักงานในร้านทุกคนได้รู้ถึงขั้นตอนการทำดอกไม้จันทน์ที่ถูกวิธี ซึ่งจะได้ทำการบอกต่อและสอนการทำดอกไม้จันทน์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้าที่เดินทางมาใช้บริการรับประทานอาหารที่ร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" ที่จะได้มมีส่วนร่วมกิจกรรมกับทางร้านจะได้นำดอกไม้จันทร์ดังกล่าวไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระบรมเพลิงศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙
นางสมคิด ลิมพะสุต เจ้าของร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" กล่าวท้ายสุดว่าทาง"ร้านเจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" จึงขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมถึงพี่น้องชาวกาญจนบุรี และคุณลูกค้าที่มารับประทานอาหารที่ร้าน"เจ๊คิดซีฟู๊ด หมูกระทะ" ได้ร่วมทำกิจกรรม"การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์" ดังกล่าวจำนวน 1,999 ดอก เพื่อนำไปใช้ในงานพระราชพิธิถวายพระบรมเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2560 /Mr.เหลิม888!!!