Items filtered by date: Wednesday, 09 August 2017

ธ.ก.ส.กาญจนบุรี จัดประชุมชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 ในพื้นที่อำเภอพนมทวน

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30น.ที่วัดสระแก้ว ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายเฉลิมชัย ชาตะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.กาญจนบุรี เป็นประธานประชุมชี้แจงและแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2560 พร้อมกันนี้ นายมานพ จินาไหม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภาคตะวันตก นายธีรพัฒน์ สุมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี นายวันชัย แย้มมา ผู้จัดการ ธ.ก.ส.สาขาพนมทวน และพนักงาน ธ.ก.ส. ร่วมลงพื้นที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้


ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีนโยบายจัดทำประกันภัยให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวนาปีในฤดูกาลนี้ สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรีและสาขาในจังหวัด มีเป้าหมายในการจัดทำประกันภัยข้าวนาปี 2560 ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 220,600 ไร่ สาขาในสังกัดทั้ง 12 สาขาครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ได้กำหนดเป็นแผนเพื่อออกบริการในพื้นที่เป้าหมายตั้งแต่วันที่ 7-21 สิงหาคม 2560 มีลูกค้าและเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ความสนใจและแสดงความประสงค์ทำประกันภัยข้าวนาปีไปแล้วจำนวน 5,577 ไร่ คาดว่าจะจบสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 สิงหาคม 2560นี้ เกษตรกรจะมาทำประกัน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เกษตรกรผู้ทำนาข้าวในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหลักจะมี 4 อำเภอ คือ อำเภอพนมทวน อำเภอท่าม่วง อำเภอท่ามะกาและอำเภอห้วยกระเจา สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาญจนบุรี และสาขาในสังกัด

ได้ทำการประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. FM. รายการ " ธ.ก.ส.เคียงคู่คุณ " ประชาสัมพันธ์ผ่านหัวหน้ากลุ่มลูกค้า เพื่อนำข่าวสารส่งตรงถึงเกษตรกรผู้ทำข้าวในพื้นที่ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถมารับบริการได้ตรงตามวันเวลาและสถานที่ ออกบริการ กรณีที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่ว่างในวันนัดก็สามารถมาทำประกันภัยข้าวนาปีได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกๆสาขา จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560นี้. 

รองแม่ทัพภาค 1 พร้อมรองผู้ว่าฯ ผู้ว่ากาญจน์ เป็นประธานนำเหล่าพสกนิกรชาวกาญจน์ ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา85 พรรษาหมามงคล
เวลา 09.00 น.ของวันที่ 9 ส.ค.60 ที่บริเวณเนินเขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี พล.ต.สันติพงศ์ สันปิยะ รองแม่ทัพ ภาค 1 พร้อมด้วยนายรณชัย จิตรวิเศษ รองผู้ว่าราชการขังหวัด รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประทานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น ตลอดจนพ่อค้า นักเรียนนักศึกษา


ทำพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถฯ ทรงมีพระชนม์มายุ 85 พรรษา และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นคืนสภาพพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากขยะมูลฝอยให้กลับสู่ธรรมชาติ และเป็นพื้นที่สามารถให้ใช้ประโยชน์ได้ดังเดิม
เพิ่อปลูกฝังจิตสำนึกราษฎร์ในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้ หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระรางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พุทธศักราช 2551


ที่ผ่านมาบางตอนว่า" ต้นไม้หลายล้านต้นเหล่านี้ จะเติบโตเป็นป่าไม้ได้จึงต้องพร้อมใจกันเพาะปลูกด้วยความสามัคคึ ความเพียร ความอดทน ความเข้าใจของประชาชนชาวไทยหลายล้านคนในชาติ" สำหรับวันนี้ได้นำกล้าไม้ที่เป็นไม้ที่มีค่าทางเศรษกิจ ไม้โตเร็ว ไม้ที่เป็นประโยชน์ใข้สอยตรงกับความต้องการของประชาชนมาทำการปลูกในเนื้อที่ จำนวน 10 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างดี โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน"

“สจ.แบล็ค” เปิดแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สิงหาเทิดไท้ราชินี ต้านยาเสพติด ทต.แก่งเสี้ยน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2560 สจ.จรันต์ ยิ่งภิญโญ ส.อบจ.กาญจนบุรี อำเภอเมือง เขต 3 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน พร้อมกับกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์สิงหาเทิดไท้ราชินี ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 2560 โดยมี นางบุษกร ห้าสกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าน้ำตื้น ประธานจัดงานฯ นายสมชาย ฟักทอง นายก อบต.แก่งเสี้ยน นายประจักษ์ บัวซ้อน กรรมการผู้จัดการบริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดแข่งขันฯ นายวริทธิ์ธร จารุพงษ์ประภา กำนัน ตำบลแก่งเสี้ยน และผู้นำชุมชน ร่วมพิธีฯ ที่ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี


นางบุษกร ห้าสกุล ผอ.ร.ร.วัดท่าน้ำตื้น เปิดเผยว่า การจัดแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน พร้อมกับกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์สิงหาเทิดไท้ราชินี ต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและชุมน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนและชุมชน มีโอกาสเล่นและแข่งขันกีฬาอย่างทั่วถึง 3.เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชน 4.เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ
ผอ.ร.ร.วัดท่าน้ำตื้น กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล ตะกร้อ เปตอง กรีฑา และ กีฬาพื้นบ้าน โดยใช้สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้นดำเนินการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก นายก ทต.แก่งเสี้ยน และผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าน้ำตื้น


สจ.จรันต์ ยิ่งภิญโญ ส.อบจ.กาญจนบุรี อ.เมือง เขต 3 กล่าว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกๆฝ่าย ที่เห็นคุณค่าของกีฬา ที่เป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้เยาวชนพ้นภัยจากยาเสพติดและมีผลดีอื่นๆตามมาก เช่น เยาวชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และ คุณธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้ต้องเร่งรีบปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนของชาติแบบยั่งยืน.