เครือข่ายงดเหล้าเฮ มติที่ประชุม คกก. นโยบายเครื่องแอลกอฮอล์แห่งชาติ คลอดกฎหมายห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษารัศมี 300 เมตร มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังรอมานาน 7 ปี