เศรษฐกิจ

ศาลยุติธรรมพัฒนาระบบการประกาศทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่าย เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการพัฒนาระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวนโดยวิธีการลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Notice System) ขึ้น เพื่อเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับศาลใช้ในการประกาศนัดไต่สวนคำร้องขอต่าง ๆ เช่น…
นายยุทธนา หยิมการุณ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (ในฐานะประธานในที่ประชุม) พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย นายจำเริญ โพธิยอด, นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข, นายลวรณ แสงสนิท…
ครม.ต่ออีก 3 เดือน (รถเมล์-รถไฟฟรี)
กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในวงการค้าข้าว หลังจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มีมติเห็นชอบกรอบการระบายข้าวสารในสต๊อกรัฐบาล 15.46 ล้านตัน