รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นระธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 63 บริเวณบึงสนุ่นหมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอนท่ามะกากาญจน์

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 บริเวณบึงสนุ่นหมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ประมง นายอนุชา หอยสังข์นายอำเภอท่ามะกา พ.ต.อ. สรวิชญ์ บัวกลิ่นผู้กํากับ สภ.ท่าเรือ พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศผู้กำกับสภ.ท่ามะกา นายจินดา เจเถือน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน

นายปราโมทย์ จิตนิยม กำนันตำบลตะคร้ำเอน พร้อมฝ่ายปกครองผู้ใหญ่ผู้ช่วยส.อบตตำบลตะคร้ำเอน ข้าราชการทหาร ตำรวจครูอสม.นักเรียนโรงเรียนวัดตะคร้ำเอนให้การต้อนรับ และเวลา 09.30 นายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะประมงจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 มิถุนายนกำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างเพียงพอโดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทั่วประเทศและขอความร่วมมือจากประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ 21 กันยายนของทุกปีและในปีพศ2563 จังหวัดกาญจนบุรีได้กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 บริเวณบึงสนุ่นหมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอนอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีโดยได้รับความร่วมมือระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอนศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 10 กาญจนบุรีชาวบ้านตำบลตะคร้ำเอนและสำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับสัตว์น้ำที่นำมาปล่อยในวันนี้เป็นพันปลากินพืชจำนวน 5แสนตัวซึ่งได้รับพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ำจืดเขต 10 จังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากนายวรรณนัฑ หิรัญชุฬหะ ประมงจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานจบแล้วร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์จึงกล่าวเปิดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2563 หลัง กล่าวพิธีจบจึงร่วมกันทำการปล่อยปลาจำนวน 5แสนตัวบริเวณบึงสนุนหมู่ที่ 1 ตำบลตะคร้ำเอนหลังจากปล่อยปลาเสร็จแล้วจึงถ่ายรูปร่วมกลับข้าราชการทุกภาคส่วนหลังจากนั้นจึงเดินทางกลับ

ภาพ/ข่าว/นิติธาดารัตน์ เคนจิ/บก.ข่าวการเมืองชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี/รายงาน/