อัยการจังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบวงสรวงสร้าง พุทธาภิเษกพระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ ซึ่งเป็นพระประจำอัยการจังหวัดเนื่องในวาระครบ 85 ปี

       วันนี้ 3 ธ.ค. 63 เวลา 09.19 น. สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายปรีชา ปิ่นอำพล อัยการจังหวัดนนทบุรี พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีบวงสรวงสร้าง “พระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ” เพื่อประดิษฐานเป็นพระประจำอัยการจังหวัดนนทบุรี และขอประทานพระอนุญาตเชิญตราอักษรพระนาม ออป. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายก จารึกที่ฐานพระองค์ 

      สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ได้จัดสร้างขึ้นเนื่องในวาระครบ 85 ปี เพื่อเป็นพระพุทธรูปประจำสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนามพระพุทธรูปว่า “ พระพุทธสุทธิธรรมปชานาถ ” อ่านว่า พระ-พุด-ทะ-สุด-ทิ-ทำ-มะ-ปะ-ชา-นาด แปลว่า พระพุทธองค์ผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์และทรงเป็นที่พึ่งของประชาชน มีขนาดหน้าตัก 32 นิ้ว ประดิษฐาน ณ หน้าสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่อัยการจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ฯ และเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนทั่วไปเพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว

นสพ.การเมืองชุมชน