แม่สายฉีดแล้ววัคซีนพระราชทาน(ชิโนฟาร์ม) 2500 คน​

ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ได้เป็นประธานเปิด “การฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม พระราชทาน ”จาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี แก่คนไร้รัฐไร้สัญชาติ คนเปราะบาง และผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 2,500 คน โดยมูลนิธิแอ๊ดดร้า ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลแม่สาย 

โดยมีนางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย, นายแพทย์ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย , สาธารณสุขอำเภอแม่สาย, นายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต 6 และสมาชิก พอ.สว. เข้าร่วมงานดังกล่าว พร้อมกันนี้ นายอำเภอแม่สาย ได้เยี่ยมให้กำลังแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน ด้วย

บัณฑิตย์. พันธ์พลากร /เชียงราย