ด้วยรักและห่วงใยใสใจสมาชิกสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ขสมก. ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รหัส 05 พร้อมทั้งกรรมการบริหารสหภาพ ฯ ได้จัดเลี้ยงก๋วยเตียว พร้อมด้วยไอศครีมให้กับพนักงานเขตการเดินรถที่ 1 กอง 2 อู๋ธรรมศาสตร์รังสิต