โครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วม อบต.ท่าคอย จัดกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

โครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วม อบต.ท่าคอย จัดกิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศล ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


วันนี้ (13 ธันวาคม 2559) เวลา 09.00 น. ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว หมู่ที่ 11 บ้านวังพลับ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการถวายความอาลัยและกิจกรรมถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายสันต์ จรเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี นายณรงค์ อุทัยธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย ส่วนราชการ ทหาร นักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยประธานได้นำผู้ร่วมกิจกรรม ปล่อยปลานิล จำนวน 8,900 ตัวลงอ่างเก็บน้ำห้วยวังยาว และปลูกต้นมะค่า 8,900 ต้น บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ป่าทรุดโทรมบางส่วนนำไปปลูกบนเขามดแดง จากนั้นได้ร่วมกันได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำรวม ณ บริเวณเขามดแดง ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำทั้งสิ้นจำนวน 89 ฝาย
สำนักงานโครงการชลประทานเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย และหน่วยงานต่างๆ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อถวายความอาลัยและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมบริเวณต้นน้ำลำธารให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำของประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้าไปร่วมปลูกต้นไม้