Items filtered by date: Wednesday, 15 September 2021

                             14 ก.ย.64 เวลา15.00 น.ที่ ม.3 ซอย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่าที่ผู้สมัคร นายกอบต.ศาลายา ทิพวรรณ ( นก ) ขำอาจ พร้อมทีมงานกลุ่ม"ศาลายาก้าวหน้า" ได้พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ในพื้นที่ ม.3 ซอย องค์การบริหารส่วนตำบล ศาลายา หลังได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในพื้นที่ ท่ามกลางเสียงขอบคุณของชาวบ้านหมู่ 3 ซอย อบต.ศาลายา คับคั่ง

                             โดยว่าที่ผู้สมัคร นายกอบต.ศาลายา ทิพวรรณ ( นก ) ขำอาจ ได้เปิดเผยว่า"เมื่อช่วงสายๆ ตนได้รับการร้องขอจากชาวบ้านในหมู่3ให้นำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด มาฉีดพ่นเพื่อให้ชุมชนดังกล่าวจะได้ปลอดจากเชื้อโควิทมากยิ่งขึ้น ซึ่งโดยปกติกลุ่ม"ศาลายาก้าวหน้า"ก็ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านเป็นประจำอยู่แล้ว"

 

Wednesday, 15 September 2021 16:29

ขอความเป็นธรรม

วันที่ 15 กันยายน 2564

ขอความเป็นธรรม

ผ่านสื่อ เพื่อน สมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วย สหภาพแรงงาน รัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับการร้องเรียนจาก สมาชิก สหภาพ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ ขององค์การ 

ถูกกล่าวหาว่า สหกรณ์ ขสมก.เป็นหนี้จำนวนมาก และไม่ได้ชำระหนี้ ซึ่งเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้อง

นายบุญมา ป๋งมา (สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ)