Items filtered by date: Saturday, 18 September 2021

 วันนี้( 17 กันยายน 2564 ) เวลา 10.00 น. ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ หลวงพ่อพัฒน์ ปถญญกาโม ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อม ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋องสุพรรณ)เป็นประธานฆราวาส โดยมีนายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลฯ ให้การต้อนรับร่วมเปิดอาคารนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเป็นการทำบุญและเป็นศิริมงคลแก่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)และเจ้าหน้าที่ฯคณะแพทย์ พยาบาล แห่งนี้ พร้อมกันนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโมพร้อมด้วย ดร.เสมอ งิ้วงาม (ป๋องสุพรรณ)และคณะเจ้าหน้าที่ฯ แพทย์ พยาบาล ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่อาคารนิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งนี้ด้วย

    สำหรับอาคารนิติเวช โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว)แห่งนี้ หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม”ได้เมตตาอุปถัมภ์ก่อสร้างอาคารนิติเวช มูลค่า 12 ล้านบาท (สิบสองล้านบาท) เป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น ซึ่งอาคารดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ชันสูตร พลิกศพผู้ที่เสียชีวิตภายในโรงพยาบาลฯ 

2. ผ่าตรวจศพผู้เสียชีวิตผิดธรรมชาติใน เขตสุขภาพที่ ๓ 

3. ใช้ตรวจผู้ป่วยคดี ทางนิติเวช 

4. เป็นแหล่งการเรียนการสอนวิชานิติเวช ให้กับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอื่นๆ 

5. เป็นแหล่งฝึกงาน,ดูงานทางนิติเวชจากหน่วยงานภายนอก

6. สถานที่เก็บ-รักษาสภาพศพและจำหน่ายศพให้กับญาติผู้เสียชีวิต 

7. สถานที่สำหรับรดน้ำศพหรือจัดพิธีเบื้องต้นที่ญาติร้องขอ 

8.สถานที่จัดเก็บรักษา วัตถุพยาน และเอกสารทางนิติเวช นอกจากนี้หลวงพ่อได้อุปถัมภ์รถ Ambulance VIP จำนวน 1คัน มูลค่า 8 ล้านบาท (แปดล้านบาท) รวมทั้งสิ้น 20 ล้านบาท (ยี่สิบล้านบาท) ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ (เขาเขียว) แห่งนี้  

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว