Items filtered by date: Tuesday, 21 September 2021

ผบ.ตร.เปิดโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 (Smart Safety Zone 4.0) เปลี่ยนถนนสายเปลี่ยวให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย 

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่นำร่อง 15 สถานีตำรวจทั่วประเทศ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดล้ำ เข้ามาพัฒนาการทำงานของตำรวจ พร้อมทั้งความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

SmartSafetyZone สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     วันนี้ ( 21 ก.ย.64) เวลา 10.00 น. นายสุจินต์ ไชชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ บูรณาการสำรวจุดลิ่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อตรวจสอบการก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ถึง วัดแสงสิริธรรม และบริเวณท่าเทียบเรือ มัสยิดท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีเป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตร โดยมี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี / นายก อบต.ท่าอิฐ พร้อมคณะ รายการปัญหาน้ำท่วมริมตลิ่งและทะเลน้ำหนุน ซึ่งได้กำซับเร่งหน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งและทะเลน้ำหนุนเตรียมพร้อมตามแผนป้องกันน้ำท่ามของจังหวัด เมื่อถึงฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพะยา

ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้มีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและฤดูน้ำหลาก น้ำทะเลหนุน ที่จะมาถึง พร้อมทั้งวางแผนโครงการก่อสร้างเขื่อนบริเวณแนวที่ยังไม่ได้มีการก่อสร้าง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีจึงได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลที่เกี่ยวข้องเจ้าของพื้นที่ ให้สำรวจแผนที่แนวแม่น้ำเจ้าพระยาและวางแผนให้ดำเนินการก่อสร้างร่วมบูรณาการกับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาฤดูน้ำหลากหรือน้ำทะเลหนุนสูงน้ำจากแม่น้ำเจ้าพะยาพร้อมกับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำาเจ้าพระยา อีกทั้งป้องกันปัญหาน้ำท่วม น้ำทะเลหนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำของจังหวัดนนทบุรีต่อไป

นายประยงค์ วิลัย ภาพ/ข่าว